Plenery Film Spring Open

Plenery Film Spring Open

Canon Grupa Fabularyzowanego Dokumentu
Zaprasza Mariusz Konopka

W ramach działania grupy chcemy zachęcić do realizacji zbiorowego projektu audiowizualnego,
który ma na celu grupowe kręcenie fabularyzowanego filmu dokumentalnego na ważny społecznie
temat jak np. uzależnienie dzieci od Internetu.
Więcej na

Zamkinj Menu